Deze verklaring omschrijft de manier waarop persoonsgegevens ingezameld en verwerkt worden op deze website. NDB Services & Consulting (BE 0694.937.197) houdt zich aan de toepasselijke Belgische wetgeving en aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR).

 

1. Verwerking van persoonsgegevens 

 

Uw persoonsgegevens worden door NDB Services & Consulting verzameld en verwerkt voor volgende doeleinden: klantenadministratie en facturatie. 

 

2. Soorten persoonsgegevens die verzameld worden

 

Via deze website worden uw bedrijfsnaam, naam, e-mailadres, andere adresgegevens en telefoonnummers verzameld bij het invullen van het contactformulier. 

 

3. Verstrekking aan derden

 

De verzamelde persoonsgegevens worden indien nodig gedeeld met derden. Uiteraard worden uw gegevens enkel gedeeld met de partijen die rechtstreeks betrokken zijn bij uw bestelling/vraag aan NDB Services & Consulting. 

 

Onze werknemers en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van deze gegevens te respecteren.  

 

Uw persoonsgegevens worden uitdrukkelijk niet verkocht aan derden.

 

4. Bewaarperiode

 

Persoonsgegevens verwerkt voor klantenadministratie en/of facturatie worden bewaard gedurende de termijn die wettelijk vereist is. 

 

Persoonsgegevens die om een andere reden worden verzameld en/of verwerkt worden zeven jaar bewaard na laatste gebruik.  

 

5. Uw rechten betreffende uw persoonsgegevens 

 

U heeft ten allen tijde recht:

  • op het inzage krijgen in uw persoonsgegevens
  • op correctie van uw persoonsgegevens
  • op vergetelheid van uw persoonsgegevens
  • op het beperken van het verwerken van uw persoonsgegevens
  • op het bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

Dit kan u zelfstandig doen via een link die zich onderaan de contactpagina en onder elk ander in te vullen formulier bevindt. Daar dient u uw mailadres te bevestigen. Naar dit persoonlijk e-mailadres wordt automatisch een link gestuurd. Via deze link kan u uw persoonlijke gegevens raadplegen en/of aanpassen en/of verwijderen. 

 

6. Cookies

 

Deze website kan gebruik maken van cookies, waarvan sommige van tijdelijke aard zijn en gewist worden zodra u uw browser afsluit, waarvan sommige dienen om u te kunnen identificeren bij een volgend bezoek en waarvan een derde soort gebruikt wordt om statistieken op te stellen over het bezoek aan deze website. 

 

U kunt zelf het gebruik van cookies uitschakelen via de instellingen van uw webbrowser, maar het is mogelijk dat daardoor de website niet meer correct functioneert. 

 

7. Hyperlinks

 

NDB Services & Consulting kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. 

NDB Services & Consulting verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

8. Klachten

 

Bij eventuele klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kan u steeds telefonisch terecht op +32 475 294 219 of via mail op NDBsac@gmail.com. U kan desgevallend een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA, de vroegere Privacy Commissie) via het on-line formulier https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen, of via brief naar de Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

  

9. Wijzigingen

 

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen zonder nadere kennisgeving. (Laatste update 05/07/2018)