Ondernemingen hebben veel verplichtingen en regels waaraan ze zich moeten houden. Wij helpen en begeleiden u bij uw zoektocht naar data privacy compliance.

 

Wij helpen u bij het selecteren en implementeren van de juiste beveiligingsmaatregelen die geschikt zijn voor de AVG (GDPR).

 

Eén van de dingen waar bedrijven moeite mee hebben is het register van de verwerkingsactiviteiten. We nemen met u contact op en vullen het (unieke, zelf ontworpen en gebruikersvriendelijke) register samen in, zorgen ervoor dat al uw gegevens correct in kaart worden gebracht en dat al uw verwerkingsactiviteiten duidelijk gedocumenteerd zijn.

In geval van een ernstige gegevensinbreuk zijn ondernemingen verantwoordelijk voor kennisgeving aan de toezichthoudende autoriteiten en/of de betrokkenen. Wij helpen u bij het opzetten van een (uniek, zelfontwikkeld en gebruikersvriendelijk) gegevensbreukregister en begeleiden u bij de vele stappen in het melden van de inbreuk aan de vereiste instanties.

 

In veel gevallen moet een functionaris voor gegevensbescherming (DPO) worden aangesteld. In deze rol zullen we u bijstaan en adviseren over de naleving van de AVG (GDPR) en optreden als uw belangrijkste aanspreekpunt naar de toezichtautoriteit en de betrokkenen.